Künye

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
İdris İNANDI

Genel Yayın Yönetmeni
Okan GEÇGEL

Haber Müdürü
Fırat ALTAN

Editör
Gamze Şule İNANDI

Hukuk Danışmanlığı
Gilem AKIN – Büşra HALICI

Grafik – Dizgi – Tasarım
OX Medya

Baskı ve Renk Ayrımı
M Grup Matbaacılık

Dağıtım
Burçak Basın–Dağıtım ve Matbaa Ltd. Şti.

https://medikal.blognokta.com/vega-100.php