Ana Sayfa Çevre

Çevre

Doğal çevrenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen uygulamaları içermektedir. Dere ıslahı, tarım alanlarının ve doğal özellikleri nedeni ile hassasiyet gösteren alanların korunmasına ve enerjinin etkin kullanılmasına ilişkin projeler, toprak, deniz ve hava kirliliği ve iklim değişimi ile mücadele çalışmaları bu kategori çerçevesinde değerlendirilecektir.

GÜNCEL HABERLER