AB IPA FONUYLA REKOR YATIRIM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı Atıksu, İçme Suyu, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Ekipman Tedariği ile Teknik Destek kalemlerinde ülke genelinde yatırımlarına devam ediyor.

0
976

AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği’nin aday ülkelere tahsis ettiği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Fonları ile yürütülen çevre projeleri yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını karşılıyor.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen yatırımlarda, atık su, içme suyu, katı atık düzenli depolama tesisi, ekipman tedarik ve teknik destek projeleri kapsamında 2017 yılı içinde toplamda 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapıldı. Söz konusu yatırımların 855 milyon TL tutarındaki bölümünün Avrupa Birliği hibesi olduğu belirtilirken, 2007 yılında başlayan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) programı kapsamında kullanılan toplam hibe tutarının 2 milyar 800 milyon TL’ye, toplam yatırım tutarının ise 3 milyar 300 milyon TL’ye ulaştığı öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi tarafından koordinasyonu sağlanan projeler arasında 2017 yılında hayata geçirilen sadece atıksu altyapı projelerinin toplam yatırım tutarı ise yaklaşık 893 milyon TL’ye ulaştı. İçme suyu alt yapı projelerinde ise toplam yatırım tutarı 218 milyon TL’yi bulurken, 2017 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete alınan katı atık düzenli depolama tesisi yatırım miktarı 153 milyon TL’ye ulaştı. Ayrıca Bakanlık, 2017 yılı içerisinde toplam tutarı yaklaşık 70 milyon TL olan ekipman tedarik işini de tamamlayarak 22 farklı belediyeye teslim etti.

29 Yeni Proje İçin Avrupa Komisyonu’na Başvuru

2014 yılında başlayan ve 2025 yılında sona erecek olan 2. IPA dönemi kapsamında Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere tahsis edilen toplam 11.7 milyar Avro’nun yaklaşık 4 buçuk milyar Avro’su ülkemiz için ayrılmış olup, ülkemiz tahsisatının 644 milyon Avro’su “Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı” kapsamında kullanılacaktır. Yaklaşık 500 milyon Avro’su çevre altyapı projeleri için ve geri kalan kısmı teknik destek projeleri için  kullanılması öngörülen Avrupa Birliği fonunun uygulanması, proje öncelik sırasına göre gerçekleştirilecektir.

Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığınca yürütülen “Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı” kapsamında; su, atık ve sürdürülebilir kalkınma için çevre yönetimi olmak üzere 3 adet eylem yer almaktadır. “Su” başlığı altında; atıksu arıtma tesisleri, içme suyu arıtma ve temini, kolektör hatları, kuyu rehabilitasyonları, ilgili belediyelerin ve kurumların su yönetimine ilişkin teknik destek konuları yer almaktadır. “Atık” başlığı altında; atık azaltımı ve atıkların ayrı toplanması, atık geri kazanımı, düzenli depolama tesisleri, mevcut vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonu, ilgili belediyelerin ve kurumların atık yönetimine ilişkin teknik destek konuları yer almaktadır. “Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Yönetimi” başlığı altında ise; endüstriyel kirlilik, kimyasallar, hava ve gürültü kirliliği, kaynakların etkin kullanımı, doğa koruma, afet ve acil durum yönetim sistemleri, iklim değişikliği ve program otoritesi konumundaki Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı’na teknik destek sağlanması konuları yer almaktadır. IPA-II dönemini tesis eden 11.3.2014 tarihli ve 231/2014 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nde yer alan; “Yararlanıcı ülkeler sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği gibi küresel zorlukların gereğini yapmaya ve Birliğin bu konularda sarf ettiği çabalara uyum sağlamaya daha iyi hazırlanmalıdır. Bu Tüzük kapsamında sunulan Birlik yardımı, Birlik bütçesinin iklimle ilgili eylemlere ayrılan kısmının en az %20’ye çıkarılması hedefine ulaşılmasına katkı sağlamalıdır.” hükmü kapsamında 2014-2020 yıllarını içeren ve uygulama dönemi 2025 yılı sonu itibari ile tamamlanacak olan 2. IPA dönemi içerisinde toplamda yaklaşık 900 milyon Avro tutarında “iklim” ile ilintili projeler desteklenecektir.Yeni IPA dönemi proje hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi, toplam bütçesi yaklaşık 2.5 milyar TL olan 29 adet yeni proje için Avrupa Komisyonu’na başvuru yaptı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.